NATJEČAJI


Putem EU natječaja „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ ostvarili smo pravo na 99.835,20 HRK bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt ,,Optimizacija i modernizacija poslovnih procesa tvrtke IMAVES d.o.o.“ financiran je uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

DUGOROČNI CILJ Tvrtke je osnažiti vodeću poziciju na ITSM tržištu u RH te povećati kapacitet i produktivnost kao preduvjet za povećanje konkurentnosti i širenje na nova tržišta što će utjecati na porast broja djelatnika, razvoj većeg broja usluga te povećanje prihoda od prodaje.

Ukupna vrijednost projekta: 243.600,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 184.880,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 99.835,20 HRK

Projekt je započeo sa provedbom 15. listopada 2019., a očekivani završetak projekta je 15. listopada 2020.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
„Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Imaves d.o.o.“