NATJEČAJI


Putem EU natječaja „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ ostvarili smo pravo na 99.835,20 HRK bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt ,,Optimizacija i modernizacija poslovnih procesa tvrtke IMAVES d.o.o.“ financiran je uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

DUGOROČNI CILJ Tvrtke je osnažiti vodeću poziciju na ITSM tržištu u RH te povećati kapacitet i produktivnost kao preduvjet za povećanje konkurentnosti i širenje na nova tržišta što će utjecati na porast broja djelatnika, razvoj većeg broja usluga te povećanje prihoda od prodaje.

Ukupna vrijednost projekta: 243.600,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 184.880,00 HRK
EU sufinanciranje projekta: 99.835,20 HRK

Projekt je započeo sa provedbom 15. listopada 2019., a očekivani završetak projekta je 15. listopada 2020.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
„Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Imaves d.o.o.“Projekt ,,Povećanje kapaciteta proizvodnih usluga u ICT sektoru“ je financiran uz pomoć Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem natječaja „E-Impuls“.

Cilj projekta je proširenje proizvodnih usluga nabavom IT opreme i proširenje proizvodnih usluga nabavom i implementacijom Service Management rješenja baziranog na ITIL standardima za neometan rad najmanje 3 istodobna korisnika te stručno osposobljavanje 3 djelatnika Tvrtke.

Predloženi projekt omogućit će povećanje prihoda i konkurentnosti Tvrtke na tržištima regije, otvaranje 2 nova radna mjesta te niz pozitivnih efekata za navedene ciljane skupine obuhvaćene projektom.

Ukupna vrijednost projekta: 385.427,88 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 308.342,30 HRK
EU sufinanciranje projekta: 260.000,00 HRK
Razdoblje provedbe: 16.10.2017. do 16.04.2019.
Kontakt osoba: Sanja Majhen, e-mail: sanja.majhen@imaves.hr
http://www.strukturnifondovi.hr
„Zajedno do fondova EU“

„Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke IMAVES d.o.o.“