IMAVES PROGRAMIRANJE

ŠTO PRUŽA IMAVES PROGRAMIRANJE?

IMAVES programiranje nudi izradu web aplikacija prema najmodernijim standardima web developmenta koristeći najaktualnije razvojne alate. Riječ je o rješenjima s potencijalno velikom bazom podataka koja učitava aplikaciju te nije potrebna instalacija nikakvih alata.

Što nudi primjena web aplikacija i mogućnosti implementacija ?


• rješenja po mjeri za web prodaju
• sustave za rezervaciju i vođenje evidencija
• online servisi za razne namjene


Imaves projekti


imaves.hr