POLITIKA PRIVATNOSTI

IMAVES d.o.o. putem ove WEB stranice prikuplja, obrađuje, pohranjuje i štiti Vaše osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, kako bismo mogli Vama pružiti kvalitetnije korisničko iskustvo putem prilagodbe i personalizacije sadržaja, ali i za druge funkcionalnosti kao što analiza i mjerenje prometa, uporabom kolačića i drugih tehnologija. Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) pokriva različite skupine podataka kao što su Vaše ime i prezime, osobne poruke e-pošte, IP adrese, kolačići u pregledniku… Više informacija o kolačićima i GDPR-u (Opća uredba o zaštiti podataka) posjetite službenu stranicu zakona Republike Hrvatske, Europske Unije ili Narodnih novina.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane poduzeća, odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu osobnih podataka.
Suglasnost za kolačiće možete povući u bilo kojem trenutku slanjem na e-mail: info@imaves.hr

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa i sl.).

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaše uređaje (na primjer računalo ili mobilni telefon), a služe WEB mjestu za pamćenje Vaših postupaka i preferencija, kao što je prijava, na dugoročno vremensko razdoblje i omogućuju sljedeće:
• pratiti detaljniju metriku posjećenosti WEB mjesta te time pružiti relevantniji sadržaj članaka i oglasa
• kontinuirano poboljšavati sadržajne i tehničke funkcionalnosti web-mjesta / aplikacija
• detektirati i osigurati se od rizičnog ponašanja korisnika koji mogu naštetiti WEB mjestima / aplikacijama
• razumjeti na koji način korisnici konzumiraju sadržaj web-mjesto te na temelju toga razvijati postojeće i kreirati nove usluge

Zahvaljujući kolačićima nije potrebno unositi željene postavke pri svakom povratku na WEB stranicu.

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima. IMAVES d.o.o. koristi se samo onim relevantnim i potrebnim podacima za ispunjavanje svrhe u koje se obrađuju.
IMAVES d.o.o. poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.
IMAVES d.o.o. obvezuje se čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke poduzeće ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici IMAVES d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Ista politika privatnosti i obrade podataka vrijedi za i prilikom prijave za posao.

Povjerljivi osobni podaci kao što su vjerska pripadnost, zdravstveno stanje, spolna orijentacija ili političko opredjeljenje IMAVES d.o.o. prilikom zapošljavanja ili ugovaranja neće tražiti ni zahtijevati.

Dobrovoljno otkrivanje osobnih podataka tijekom procesa zapošljavanja daju se na raspolaganje svojevoljno. Poduzeće će tražiti samo neophodne podatke potrebne za pravilan i sa zakonom usklađen postupak zapošljavanja ili ugovaranja.

Upotreba osobnih podataka služi za komunikaciju, poslovnu kooperaciju, za upravljanje postupkom za odabir kandidata i zapošljavanje te za pridržavanje korporacijskih, pravnih i zakonskih propisa. Ako ostvarite pravo na zaposlenje, Vaši podaci mogu se upotrijebiti za zapošljavanje i korporacijsko upravljanje. Ako sklopite ugovor s IMAVES d.o.o., Vaši podaci mogu biti upotrijebljeni za komunikaciju i poslovnu suradnju.

Dijeljenje s trećim stranama može biti podijeliti interno te s pružateljima uslugama i drugim trećim stranama ako je to potrebno u postupku odabira kandidata, zapošljavanja, korporacijskog upravljanja, nabave te pravnih ili zakonskih obaveza, za odgovaranje na zahtjeve javnog sektora ili uprave, u svrhe državne sigurnosti i/ili provođenja zakona. Poduzeće takve pružatelje usluga i treće strane obvezuje da čuvaju povjerljivost Vaših osobnih podataka te da osobne podatke upotrebljavaju samo u skladu sa specifičnom namjenom zbog koje su otkriveni.

Sigurnost i povjerljivost poduzeće održava kroz visoku razinu administrativnih, fizičkih i tehničkih mjera sigurnosti dizajniranih za zaštitu povjerljivosti osobnih podataka te isto zahtijeva i od svojih pružatelja usluga. Zaposlenici IMAVES d.o.o. koji radi opisa svog posla mogu pristupiti osobnih informacijama moraju čuvati povjerljivost takvih podataka. Poduzeće može primijeniti sigurnosne postupke u svojim objektima i na svojim računalnim sustavima kako bi nadzirao i održavao sigurnost. Svaki nadzor objekata, sustava ili imovine IMAVES d.o.o. odvija se u skladu s primjenjivim zakonima.

Svaki korisnik je odgovoran za podatke koje dostavlja poduzeću IMAVES d.o.o. Svi podaci moraju biti točni, istiniti, precizni, te ni na koji način zavaravajući. Kandidati moraju osigurati da poslani podaci ne sadrže neprikladan, klevetnički ili sadržaj koji krši prava trećih strana. U slučaju kada se dostavljaju osobni podaci druge osobe (npr. osoba koja može dati preporuku) kandidat je odgovoran osobu, čije podatke dostavlja, blagovremeno obavijestiti i dobiti pristanak.

Za bilo kakve ostale upite i dodatne informacije možete se obratiti našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail info@imaves.hr