POLITIKA ZASEBNOSTI

Imaves d.o.o. s pomočjo dotične spletne strani zbira, obdeluje, shranjuje in ščiti vaše osebne podatke v skladu s Splošno odredbo o zaščiti podatkov, da bi vam nudil kvalitenejšo uporabniško izkušnjo preko prilagoditve in pesonalizacije vsebine, prav tako pa tudi za druge funkcionalnosti kot so analiza in merjenje prometa, uporaba piškotkov in drugih tehnologij. Splošna uredba o zaščiti podatkov (GDPR) pokriva različne skupine podatkov kot so vaše ime in priimek, osebna sporočila elektronske pošte, IP naslovi, piškotki v brskalniku … Za več informacij o piškotkih in GDPR (Splošna uredba o zaščiti podatkov) obiščite službeno stran zakona Republike Hrvaške, Evropske unije ali Narodnih novin.

Uporabniki imajo pravico v katerem koli trenutku zahtevati obvestilo o tem, kateri njihovi osebni podatki se obdelujejo s strani podjetja, oziroma da se ti podatki spremenijo ali izbrišejo.
Soglasje za uporabo piškotkov je možno preklicati kadar koli, potrebno je poslati zahtevek na info@imaves.hr

Osebni podatek je vsaka informacija, ki se nanaša na določeno fizično osebo ali na fizično osebo, ki se jo da določiti, raspoznati. Konkretno, pod osebne podatke spadajo vsi podatki, s katerimi se lahko potrdi identiteta osebe (recimo ime in priimek, e-mail naslov itd.).

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranjujejo na vašo napravo (recimo na računalnik ali mobilni telefon), služijo pa spletnemu mestu za pomnjenje vaših postopkov in preferenc, kot recimo prijava v spletnem mestu na dolgi rok. Omogočajo naslednje:
• spremljanje natančne metrike obiskovanja spletnega mesta in nudenje relevantne vsebine člankov in oglasov
• kontinuirano izboljševanje vsebinske in tehnične funkcionalnosti spletnega mesta/aplikacije
• zaznavanje in varovanje pred tveganim obnašanjem uporabnikov, ki bi utegnili škoditi spletnemu mestu/aplikacijam
• razumevanje načina, kako uporabnik uporablja vsebino spletnega mesta in na podlagi tega razvijanje obstoječih in kreiranje novih storitev

Zahvaljujoč piškotkom ni potrebno vnašati želenih nastavitev pri vsakem ponovnem obisku spletnega mesta.

Obdelava osebnih podatkov je vsaka dejavnost ali skupek dejavnosti, ki se vrši z osebnimi podatki, z avtomatskimi ali drugačnimi sredstvi, kot recimo zbiranje, snemanje, organiziranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, umikanje, uporaba, odkrivanje preko prenosa, objavljanje ali na kakšen drugačen način omogočanje dostopnosti, razvrščanje ali kombiniranje, blokiranje, brisanje ali uničevanje in izvajanje logičnih, matematičnih in drugih operacij s temi podatki. IMAVES d.o.o. uporablja samo relevantne in potrebne podatke za izpolnjevanje namena, za katerega se obdelujejo.
IMAVES d.o.o. upošteva vse ukrepe varnosti za zaščito podatkov uporabnika, tekom vpisa in prenosa, obdelave podatkov in shranjevanja podatkov. Pristop do podatkov je omejen in imajo ga samo tisti zaposleni, katerim so potrebni zaradi izvajanja poslovnih aktivnosti.
IMAVES d.o.o. se zavezuje varovati privatnost osebnih podatkov vseh uporabnikov in bo z istimi postopalo v skladu z Zakonom o zaščiti osebnih podatkov in z v skladu z drugimi predpisi. Vse zgoraj navedene osebne podatke podjetje ne sme nepooblaščeno uporabljati niti omogočiti vpogleda tretjim osebam, razen v primeru kadar to dovoljuje poseben zakon ali pa je nujno za potrebe realizacije pogodbenih obveznosti. Vsi zaposleni IMAVES d.o.o. in poslovni partnerji so odgovorni za upoštevanje načela zaščite privatnosti. Ista politika privatnosti i obrade podataka vrijedi za i prilikom prijave za posao.

Ob prijavi za delovno mesto ali podpisovanju pogodbe podjetje IMAVES d.o.o. ne bo zahtevalo zaupnih osebnih podatkov kot so verska pripadnost, zdravstveno stanje, spolna usmerjenost ali politična opredelitev.

Prostovoljno deljenje osebnih podatkov tekom procesa zaposlovanja se nanaša na vse podatke, ki jih oseba deli po lastni volji. Podjetje bo zahtevalo samo nujne podatke, potrebne za pravilen in z zakonom skladen proces zaposlovanja in podpisovanja pogodbe.

Uporaba osebnih podatkov služi za komunikacijo, poslovno sodelovanje, za upravljanje tekom postopka izbire kandidatov za zaposlovanje in za upoštevanje korporacijskih, pravnih in zakonskih predpisov. Vkolikor ste v procesu zaposlitve, se vaši podatki lahko uporabijo za zaposlovanje in korporacijsko upravljanje. Vkolikor podpišete pogodbo z IMAVES d.o.o. se lahko vaši podatki uporabljajo za komunikacijo in poslovno sodelovanje.

Deljenje tretjim osebam se lahko nanaša na deljenje interno in deljenje s ponudniki storitev in drugimi tretjimi osebami, kadar je to potrebno v postopku izbire kandidata, zaposlovanja, korporacijskega upravljanja, nabave in pravnih ter zakonskih obvez, za odgovarjanje na zahteve javnega sektorja ali uprave, v namen državne varnosti in/ali izvajanja zakona. Podjetje takšne ponudnike storitev in tretje osebe obvezuje, da varujejo zaupnost vaših osebnih podatkov in da osebne podatke uporabljajo samo v skladu s specifičnim namenom, zaradi katerih so jim zaupani.

Varnost in zaupnost podjetje vzdržuje skozi visoko raven administrativnih, fizičnih in tehničnih omejitev in ukrepov, dizajniranih za zaščito zaupnih osebnih podatkov in zahteva enako od svojih ponudnikov storitev. Zaposleni v IMAVES d.o.o., ki morajo zaradi svojega delovnega mesta imeti dostop do osebnih informacij, so obvezani varovati njihovo zaupnost. Podjetje lahko uporabi varnostne postopke v svojih objektih in na svojih računalniških sistemih v namen nadzora in vzdrževanja varnosti. Vsak nadzor objekta, sistema ali lastnine IMAVES d.o.o. se odvija v skladu z zakonom.

Vsak uporabnik je odgovoren za podatke, ki jih predaja podjetju IMAVES d.o.o.. Vsi podatki morajo biti resnični, pravilni, natančni in ne smejo biti na karšen koli način zavajujoči. Kandidati morajo omogočiti primernost posredovanih podatkov; ne smejo vključevati neprimerno ali žaljivo vsebino, ki bi kršila pravice tretjih oseb. V primeru, kadar se podajajo podatki druge osebe (recimo s strani osebe, ki podaja priporočilo) je oseba, ki iste podaja, odgovorna imeti dovoljenje za podajanje in mora o istem obvestiti dotično osebo katere podatke podaja.

Za kakršne koli dodatne informacije se obrnite na naš e-mail: info@imaves.hr