MISIJA

Osnovna misija je svetovanje pri izbiri rešitve, ki najbolje odgovarja izkazanim potrebam uporabnika. Zadovoljstvo uporabnika nam je na prvem mestu. Da bi se v celoti izkoristilo znanje in večletne izkušnje iz različnih področij informatike, je IMAVES registriran za dejavnosti inženiringa, projektnega managementa in tehnične dejavnosti.

Z uporabo distribuiranih aplikacij in storitev, ki podpirajo več platform, je izražena potreba po kvalitetnem nadzoru in pravočasnim obveščanjem zadolženih oseb za spremljanje in nadzor raspoložljivosti kot tudi ravni informacijskih storitev končnemu uporabniku s ciljem povečanja raspoložljivosti informacijskega sistema, zmanjšanja stroškov ob uporabi informacijskega sistema in povečevanje dobička podjetja.

IMAVES se ukvarja s projektiranjem, uvedbo, nadzorom in integracijo rešitev, namenjenih poslovnim storitvam in približevanju IT-ja končnemu uporabniku. Tako omogoča sinergijo proizvodov različnih dobaviteljev in informacijskih vsebin s ciljem maksimiziranja raspoložljivosti sistema in storitev za končnega uporabnika in enostavno ter učinkovito uporabo modernih informacijskih tehnologij.

IMAVES nudi pomoč uporabniku pri izbiri, uvajanju in uporabi informacijske opreme. To se nanaša na celotno vodenje in spremljanje nabave in informatizacije uporabnika.