ITIL IZOBRAŽEVANJE

KAJ JE ITIL?

IT Infrastructure Library (ITIL) je zbirka najboljših praks IT Service Managementa, ki nudi priporočila za procese upravljanja v IT-u. Osnovni cilj ITIL-a je uklajevanje IT-a z vsakodnevnim poslovanjem podjetja skozi kontinuirano izboljševanje in napredek v procesih na temelju dokumentiranih priporočil in podrobno analiziranih poslovnih procesov. ITIL predstavlja pomemben del ITSM-a in je pomemben vmesni korak za pridobivanje raznih certifikatov, kot recimo ISO 20000.

ZAKAJ ITIL?


Prednost ITIL-a je široka možnost uporabe, ne glede na velikost organizacije ali delo s katerim se organizacija ukvarja.
Osnovo ITIL-a predstavljajo poslovni procesi, ki se integrirajo skozi različne oddelke znotraj organizacije in tako nudijo kvalitetno storitev IT-a, oziroma, kvalitenejše usklajevanje potreb organizacije skozi standrdizirane poslovne procese.

IMAVES ITIL IZOBRAŽEVANJE


IMAVES ITIL strokovnjaki vam bodo pomagali pri pregledu vaših proslovnih procesov, delili z vami svoje znanje in vas uvedli v svet ITIL-a. Osnovni namen svetovanja je spoznavanje ITILa, strokovnih terminov in pojmov ter priprava uporabnika na implentacijo ITIL procesa za upravljanje s storitvami. Končni cilj je pospešiti upravljanje s storitvami s pomočjo standardiziranih rešitev in integriranjem procesov storitev.

Z implementiranjem lastnih Service Management rešitev po ITIL smernicah smo pomagali številnim organizacijam da uskladijo in avtomatizirajo vsakodnevno poslovanje in poslovne procese.

Za več informacij nas kontaktirajte na: info@imaves.hr