OPĆE INFORMACIJE

Naziv tvrtke: IMAVES d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje
Skraćeni naziv tvrtke: IMAVES d.o.o.

Adresa poslovnice:
Ulica grada Vukovara 274
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Adresa sjedišta:
Mihanovićeva ulica 20
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Matični broj: 0883140

OIB: 80618300630
PDV identifikacijski broj: HR80618300630

Žiro računi:

• IBAN: HR1224840081104988631 kod Raiffeisenbank Austria d.d Zagreb
• IBAN: HR2325000091101137050 kod Addiko Bank d.d.Zagreb

IMAVES d.o.o. je upisan u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-04/12132-2 MBS 080026731

Temeljni kapital društva iznosi 500.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

Uprava: Milan Vesel, mag.inf.