SPLOŠNE INFORMACIJE

Naziv podjetja: IMAVES d.o.o. za trgovino, storitve in zastopanje
Skrajšani naziv podjetja: IMAVES d.o.o.

Naslov poslovalnice:
Ulica grada Vukovara 274
10000 Zagreb
Republika Hrvaška

Naslov sedeža:
Mihanovićeva ulica 20
10000 Zagreb
Republika Hrvaška

Matična številka: 0883140

OIB: 80618300630
PDV identifikacijski broj: HR80618300630

Žiro računa:

• IBAN: HR1224840081104988631 kod Raiffeisenbank Austria d.d Zagreb
• IBAN: HR2325000091101137050 kod Addiko Bank d.d.Zagreb

IMAVES d.o.o. je bil vpisan v sodni register pri Trgovskem sodišču v Zagrebu pod številko Tt-04/12132-2 MBS 080026731

Temeljni kapital znaša 500.000,00 HRK in je vplačan v celoti.

Uprava: Milan Vesel, mag.inf.