4ME

KAJ JE 4me?

4me® je ESM (enterprise service management) programska rešitev za brezhibno sodelovanje med oddelki znotraj podjetja in z zunanjimi sodelavci.
4me je edina ESM programska rešitev, ki omogoča vsem oddelkom znotraj podjetja učinkovito in enostavno sodelovanje. Enak nivo sodelovanja je omogočen tudi med podjetjem in njegovimi zunanjimi ponudniki storitev (outsourced services). S potporo ITIL procesov nudi 4me popolnoma integrirano upravljanje z znanjem, porabo časa in stroškov ter celotno upravljanje projektov. Za poslovne uporabnike nudi 4me tudi potporo za samo uporabo programske opreme.

Zasnovan za SIAM podporo

Zgolj upravljanje z IT storitvami (IT Service Management – ITSM) in upravljanje s poslovnimi storitvami (Enterprise Service Mqanagement – ESM) modernemu uporabniku več ni dovolj za reševanje kompleksnih težav s katerimi se običajno soočajo ponudniki storitev v digitaliziranih organizacijah. 4me je zato, ob zajemanju ITIL in KCS praks, razvil popolnoma nov pristop za dostavo storitev s 100% SIAM (Service Integration and Management) sposobnostjo v svoji osnovi.

SIAM (Service Integration and Management) metodologija, ki najbolj odgovarja okolju, v katerem je potrebna povezava med večjim številom ravni notranjih in zunanjih sodelavcev, ob tem pa sta specializacija in cilj temeljnega poslovanja vsake posamične enote še vedno na najvišjem možnem nivoju. Razen tega SIAM metodologija poudarja, da je vsak časovni trenutek presoden in da je vsak zahtevek pomemben za rešiti.
SIAM metodologija omogoča večnamensko uporabo programske opreme/aplikacije /programa; učinkovita je z vseh vidikov - sodelovanje se izboljšuje in odnos z zunanjimi ponudniki storitev postaja partnerstvo. 4me je edina ITSM rešitev v kateri se lahko upravlja s skupnimi in z namenskimi storitvami brez kakršne koli prilagoditve.

Za več informacij obiščite uradno spletno stran 4me: 4me.com
ali pa naročite predstavitev in demo-predstavitev, prilagojeni za vas: info@imaves.hr